Reklamacje

Szanowni Państwo,

ewentualne wady usuwane będą w terminie nie dłuższym niż 7 dni

roboczych licząc od daty dostarczenia sprzętu do naszego sklepu.

Formularz Reklamacji Towarów
  •